Załatw sprawę przez internet – Urząd Miasta Poznania

logo_poznan_pl_rgb_bz

W celu ułatwienia mieszkańcom Poznania kontaktów z Urzędem, wdrażane są narzędzia e-administracji.  Już teraz wiele spraw urzędowych można załatwiać zdalnie. Z każdym rokiem zakres spraw realizowanych drogą elektroniczną się poszerza. Zanim udasz się do urzędu sprawdź czy nie możesz załatwić sprawy przez internet!


Możliwość sprawdzenia etapu, na którym znajduje się sprawa prowadzona w Urzędzie Miasta Poznania


Ewidencja działalności gospodarczej


Opiniowanie lokalizacji kasyn i salonów gier


Oświata


Urząd Stanu Cywilnego


Wydział Finansowy


Wydział Komunikacji


Zgłaszanie interwencji Straży Miejskiej


Platforma Konsultacji Społecznych


Wyszukiwarka grobów 

  • Wyszukiwarka grobów jest kolejnym pomocnym narzędziem. Przed dniem Wszystkich Świętych aplikacja notuje ponad 100 tys. zapytań

Mapa Poznania

  • Urząd rozwija też swoją mapę miasta (www.poznan.pl/plan). Dzięki planowi łatwo wyszukamy swoją radę osiedla, parafię, najbliższe gimnazjum i podstawówkę oraz okręg wyborczy.

Serwis Zarządu Dróg Miejskich

  • Serwis ZDM umożliwia składanie uwag do projektów nowych ulic i ścieżek rowerowych. Informację o nowych inwestycjach można ściągnąć z zakładki „Projekty drogowe”, tam też można umieszczać wnioski np. o powiększenie liczby miejsc parkingowych albo wydłużenie prawoskrętu.