Internet w Mieście

4663503458_77acbaedc2_m

Hotspoty – bezpłatny internet bezprzewodowy w przestrzeni miasta

Celem projektu „Bezprzewodowy Poznań” jest utworzenie i udostępnienie systemu szerokopasmowej komunikacji bezprzewodowej o uniwersalnym przeznaczeniu. Ten innowacyjny projekt jest unikatowy w skali kraju ze względu na zakres zastosowania oraz wymagania technologiczne. Projekt wspiera inne projekty teleinformatyczne miasta, jest między innymi wpisany w koncepcję realizacji systemu ITS Poznań. Docelowo, w efekcie realizacji projektu funkcjonować będzie co najmniej 8 różnych sieci, przeznaczonych dla różnych kategorii użytkowników. Koszt całego projektu to 12 mln złotych. Realizacja projektu zakończy się po roku 2015.

Free wi-fi poznan* jest częścią projektu Bezprzewodowy Poznań, obejmującego budowę nowoczesnej sieci radiokomunikacji szerokopasmowej, w tym zintegrowanej i wyodrębnionej platformy bezprzewodowego dostępu do informacji o mieście oraz w ograniczonym zakresie, do zasobów i usług sieci Internet. Dostęp do sieci jest otwarty i powszechny, z ograniczony czasem trwania sesji oraz przepustowością połączenia.

Użytkownikiem sieci może być każdy, kto posiada urządzenie wyposażone w interfejs radiowy Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11b/g, oraz przeglądarkę internetową. Zalecana jest instalacja oprogramowania antywirusowego.

Korzystanie z sieci wymaga uprzedniego utworzenia konta sieciowego. Po utworzeniu, konto pozostaje aktywne przez 30 dni. W tym czasie użytkownik może logować się do sieci dowolną ilość razy.

Logowanie (podłączanie się) do sieci jest proste: w swoim urządzeniu użytkownik włącza moduł wi-fi i z listy sieci bezprzewodowych wybiera wireless.poznan.pl. Po nawiązaniu połączenia z siecią należy uruchomić przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Firefox lub inną). Na ekranie pojawi się strona powitalna sieci, na której należy (w przypadku posiadania konta) wpisać dane dotyczącego tego konta czyli nr. telefonu komórkowego z prefiksem kraju (dla Polski +48), następnie hasło, zaakceptować regulamin i kliknąć przycisk „zaloguj się”.

W przypadku, gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta, należy je utworzyć (odnośnik na głównej stronie logowania). Procedura tworzenia konta wymaga jednorazowego uwierzytelnienia użytkownika poprzez wysłanie wiadomości SMS. Pierwsze kroki są takie same jak w procedurze logowania. Po zapoznaniu i zaakceptowaniu regulaminu należy w odpowiednie pola ekranu powitalnego wpisać nr telefonu komórkowego z (prefiksem kodu krajowego), utworzyć hasło i uruchomić przycisk „dalej”. Po chwili pojawi się informacja zwrotna, z ciągiem znaków alfanumerycznych. Następnie należy przesłać SMS (płatny według stawki operatora) o treści identycznej z powyższą informacją na wskazany numer telefoniczny.  Po chwili pojawi się komunikat „konto aktywne, możesz zalogować się”. Należy wykonać procedurę logowania jak opisano powyżej.

 


Bezpłatny bezprzewodowy internet w autobusach i tramwajach

Dostępna jest także sieć www we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Poznaniu. Licząca ponad 500 punktów dostępowych sieć mobilnych hotspotów uzupełni rozwijaną od czerwca 2012 roku stacjonarną sieć hotspotów w Poznaniu. Podobnie szeroko dostępny projekt zrealizował przed Olimpiadą w Londynie operator Virgin Media dla Transport for London, instalując hotspoty na stacjach metra.


Publiczne Punkty Dostępu do Internetu

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu to miejsce wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, zlokalizowane w miejscach skupiających społeczności lokalne. Placówki te zapewniają mieszkańcom nieodpłatny dostęp do Internetu. Obsługa tych punktów pomaga również w stawianiu pierwszych kroków w sieci osobom, które nie mają wiedzy ani umiejętności korzystania z Internetu.  Punkty nie tylko umożliwiają dostęp do zasobów wiedzy z sieci ale także służą do kontaktu z władzami samorządowymi i różnorodnymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Jeden z dwóch w mieście punktów mieści się w siedzibie Urzędu Miasta przy placu Kolegiackim 17.