Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu udostępniona jest na dwa, równoprawne sposoby:

1.  dostęp poprzez platformę ePUAP, która umożliwia składanie dokumentów z wykorzystaniem tzw. profilu zaufanego. Aby skorzystać z tej możliwości należy wcześniej utworzyć uniwersalne konto na ePUAP, dzięki któremu można korzystać z usług udostępnianych także przez inne urzędy i instytucje:

CHCĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ PRZEZ e-PUAP

2. możliwy jest również kontakt poprzez formularz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. Aby skorzystać z tej możliwości niezbędna jest wcześniejsza rejestracja oraz ważny, kwalifikowany podpis cyfrowy:

CHCĘ SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA NA BIP