Powiat Poznański

  1. Budownictwo, architektura, urbanistyka
  2. Komunikacja, drogownictwo, transport
  3. Kultura, sport, turystyka, oświata
  4. Ochrona środowiska
  5. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo
  6. Sprawy obywatelskie
  7. Usługi techniczne
  8. INNE