API Miasta Poznania

logo_poznan_pl_rgb_bz


Dlaczego publikujemy otwarte API? 
Bo tak rozwija się świat!

  • Zasoby treści i danych tworzone i gromadzone za publiczne pieniądze powinny być publicznie dostępne
  • Administracja nie ma monopolu na najlepsze rozwiązania systemów informacyjnych realizowanych dzięki nowym technologiom
  • Użytkownik wie najlepiej (lub powinien wiedzieć) jak wykorzystać informacje z domeny publicznej
  • Nie da się zbudować społeczności „smart city” bez aktywnej współpracy opartej na „dialogu równych” – czyli rozmowy opartej o dostęp do takiej samej wiedzy

 


Dla kogo?
Dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, czyli:

  • Mieszkańców i grup Mieszkańców (np. zorganizowanych w Rady Osiedli, Stowarzyszenia, NGO…)
  • Twórców stron internetowych, aplikacji mobilnych, nowych e-usług
  • Sektora MŚP: zachęta do wykorzystywania zasobów przy budowaniu swojej oferty biznesowej dla Mieszkańców

 


Z radością udostępniamy wersję BETA API serwisu miejskiego Poznania. Dzięki temu każdy zainteresowany będzie miał możliwość stworzenia własnych aplikacji, które będą korzystały z danych pochodzących z portalu miejskiego.

 


Zasady wykorzystania

Zgodnie z zapisami „Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw” treści pobrane z BIP mogą być ponownie wykorzystane pod warunkiem każdorazowego dołączania do ponownie wykorzystanych danych oraz do opracowanych na ich podstawie zestawień informacji o:

  • źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej) – informacja o źródle powinna zawierać pełny adres internetowy prowadzący do wykorzystywanych treści, a informacja o czasie wytworzenia powinna wskazywać dzień, w którym pobrano dane. W przypadku pobierania danych w trybie on-line informacja musi wskazywać w postaci linku źródło pobieranych danych,
  • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (zgodnie z art. 23b ust. 2 pkt. 3 ustawy).

Kontakt
Jeżeli masz jakieś pytania natury technicznej lub zauważyłeś błąd w udostępnianym API napisz pod adres bip-admin@man.poznan.pl - dodaj w tytule [API bip.poznan.pl]

Poznań aktywnie angażuje się w wydarzenia, których celem jest tworzenie nowoczesnych rozwiązań w oparciu o wiedzę i nowe technologie. W Poznaniu organizowane są hackathony, podczas których uczestnicy budują rozwiązania dla mieszkańców miasta w oparciu o dane publiczne oraz inne tematyczne wydarzenia.

logo_propozycja_27.08_pom

2014_BIHAPI (Business Intelligence Hackathon API) to konkurs na stworzenie nowych, innowacyjnych aplikacji przy wykorzystaniu miejskich danych np. geodezyjnych, o rozkładzie kursowania komunikacji miejskiej i innych. Idea konkursu kładzie duży nacisk na młodych kreatywnych polskich programistów tak, aby mogli rozwijać się w Polsce, zakładając swoje firmy w ekosystemie stworzonym przez sektor samorządowy.

cover-fb

2014_Startup Weekend Poznań – Miasto Poznań było współorganizatorem wydarzenia Startup Weekend Tech&Fashion Poznań – to trwające 54 godziny wydarzenie, podczas którego uczestnicy, przy wsparciu międzynarodowej grupy mentorów opracowują pomysły na biznes. Wydarzenie Startup Weekend Poznań odbyło sie w ramach międzynarodowego konkursu  Global Fashion Battle. GFB powstało z połączenia sił Art & Fashion Forum oraz UP Global – partnerstwa zrzeszającego organizację Startup Weekend i Startup America. To pierwsza tego typu bitwa tematyczna odbywająca się w ciągu jednego miesiąca w światowych stolicach mody: Nowym Jorku, Mediolanie, Londynie i Paryżu, oraz w Poznaniu.

10157383_615046378577613_416649337528315108_n

2014_Startup Poznań Hackathon – hasłem przewodnim hackathonu były  Miasto, Technologie i Społeczności. Podczas całodobowego maratonu, zespoły informatyków (i nie tylko), tworzyły aplikacje, które miały posłużyć do rozwiązania zadanego problemu biznesowego lub społecznego. Uczestnicy pracowali na realnych danych i technologiach udostępnionych przez  Miasto Poznań i firmy takie jak Samsung R&D, Beyond.pl, ZETO, Audiobook.pl, Cardprotec, Glip czy Wykop. Miasto było organizatorem wydarzenia.

35838

2013_Samsung App Challenge – organizatorami konkursu było Miasto Poznań oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe Samsung Polska. Był to konkurs kierowany do zdolnych programistów. „Samsung App Challenge Poznań” miał bardzo proste i jasne reguły. Wystarczyło stworzyć aplikację na system android wykorzystującą API poznan.pl i zamieścić ją w Samsung Apps, a następnie zgłosić do konkursu.

Poznan-miasto-know-how-logo

2011_ „Hackathon poznan.pl” - pierwszy hackathon zorganizowany w oparciu o dane miasta udostępnione w formie API. Konkurs polegał na stworzeniu najlepszego projektu aplikacji wykorzystującej API portalu poznan.pl. Zwycięzcami konkursu zostali twórcy, którzy zaproponowali oryginalny projekt aplikacji na urządzenia mobilne „POZ-RUN” dedykowanej osobom uprawiającym sport i aktywny wypoczynek w mieście.