Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Startupy drogą ucieczki z pułapki średniego rozwoju?”

Po okresie rozwoju gospodarczego bazującego na zasobach taniej siły roboczej, Polska stanęła wobec dylematu: stagnacja albo skok technologiczny. Proste zasoby rozwoju wyczerpały się. Aby dołączyć na trwałe do grupy wysoko rozwiniętych państw polskie firmy muszą uciec do przodu – zainwestować w innowacje i nowe technologie. Wyzwaniem jest stworzenie polskich marek globalnych. Czy szybko rosnący sektor polskich startupów może tu odegrać istotną rolę? O tym wszystkim chcemy podyskutować podczas konferencji, na którą serdecznie zapraszamy poznańskich startupowców, operatorów stref coworkingowych, inwestorów, innowatorów oraz naukowców. Konferencja będzie także okazją do przedstawienia powstającej aktualnie przestrzeni dla przedsiębiorców, pomysłodawców oraz mieszkańców miasta.

Termin: 8 grudnia 2016 godz. 10.00

Miejsce: Poznański Park Technologiczno – Przemysłowy; Sala na I p., Poznań, ul. Za Bramką 1

Program:
09.30 – 10.00 Rejestracja
10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji – prezentacja programu i uczestników.
10.10 – 10.30 Wprowadzenie do tematyki konferencji: „Startupy – poważny biznes z przyszłością czy kolejna „bańka?”, prof. Wojciech Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
10.30 – 10.40 „Czy startupy mogą liczyć tylko na siebie?” – prezentacja miejskiego ekosystemu wsparcia dla startupów, przedstawiciel Miasta.
10.40 – 11.50 Dyskusja panelowa na temat: „Czy poznańskie startupy pomogą wyrwać polską gospodarkę z zastoju technologicznego”. Prowadzenie: red. Piotr Fijałkowski (Gazeta Wyborcza). Uczestnicy: przedstawiciele środowiska startupowego, nowych technologii i innowacji: dyrektor Ewa Kocińska (Poznański Park Naukowo – Technologiczny FUAM), prof. Andrzej Jaszkiewicz (Politechnika Poznańska), prof. Wojciech Cellary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Arkadiusz Piechocki (Partner Zarządzający funduszu SpeedUp Venture Capital Group).
11.50 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 13.20 Kto ma pieniądze dla startupów?
• Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego
• Piotr Nędzewicz i Katarzyna Wlaź, Zespół Inwestycji Kapitałowych PPNT FUAM
• Arkadiusz Piechocki, Partner Zarządzający funduszu SpeedUp Venture Capital Group
• Monika Falbierska – Bank Zachodni WBK
• Przedstawiciel PKO BP
13.20 – 13.30 Podsumowanie.

Zgłoszenia można wysyłać mailem do 2.12.2016 r. na adres: agata_ocieczek@um.poznan.pl

Informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 878 4785, 61 878 4777

Zapraszamy!