Startup Poznań został partnerem projektu Po-po-jutrze

Po-po-jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych to ogólnopolski projekt, w którym poszukujemy nowych pomysłów na sprawne, ciekawe i skuteczne metody kształcenia osób dorosłych (tzw. kształcenie ustawiczne).

Poprzez ten projekt chcemy sprawić, że znikną nudne i nieefektywne szkolenia, a dorośli będą mogli szybciej, łatwiej i przyjemniej uczyć się przez całe życie.

Efektem programu będzie 60 wstępnie wyselekcjonowanych pomysłów, spośród których zespół ekspertów wybierze 32 najlepsze. Ich autorzy otrzymają wsparcie w wysokości 60 000 złotych oraz możliwość wzięcia udziału w prestiżowych szkoleniach i warsztatach, rozwijających projekt oraz przygotowujących go do wdrożenia. Rezultatem tego etapu będzie wybór 4 najlepszych koncepcji, które zostaną udoskonalone, wprowadzone na rynek i upowszechnione.

Po-po-jutrze stawia na innowacje społeczne, czyli pomysłowe i kreatywne rozwiązania obmyślone w taki sposób, aby podnosić jakość życia szerokich grup odbiorców.

Szczegóły