Nie lubisz tradycyjnych metod kształcenia? To wymyśl własne!

W Poznaniu powstaje PO-PO-JUTRZE, czyli Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych. Ma ono opracować nowe metody kształcenia ustawicznego. Efektem ma być skuteczniejsze nauczanie dorosłych. Pracę Centrum finansuje Unia Europejska.

Jak szybko po szkoleniu zapominasz czego się nauczyłeś? Jak często szkolenie okazuje się nieefektywne? Ile razy miałeś poczucie, że zmarnowałeś czas i pieniądze? Może to kwestia trenera lub braku koncentracji? Proponujemy, abyś wyciągnął wnioski i opracował własną metodę podnoszenia efektów nauczania osób dorosłych. Na swój pomysł możesz zdobyć 60 tysięcy złotych!

Kogo szukamy?

Zależy nam na osobach kreatywnych, mających pomysły na nowe metody kształcenia. Mogą to być np. aplikacje wspomagające naukę, które przypominają najważniejsze elementy szkolenia lub weryfikują zdobytą wiedzę. Proponowane rozwiązania będą kierowane głównie do bezrobotnych, zamieszkujących małe miasta i wsie. Do udziału zapraszamy także chętnych do testowania innowacji oraz tych, którzy w swojej działalności zamierzają wykorzystywać wdrożony projekt jako narzędzie pracy (trenerzy, szkoleniowcy, centra kształcenia ustawicznego itp.).

60 tysięcy i pomoc w realizacji pomysłu

W trakcie realizacji projektu Po-Po-Jutrze wyłonimy 32 innowacyjne pomysły, które ułatwią proces kształcenia się lub przekwalifikowania zawodowego. Pomysłodawcy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów oraz doradztwa. Wszystkie projekty otrzymają finansowanie na testy rynkowe i zostaną skierowane do wdrażania. Pomysłodawcy dostaną 60 tysięcy złotych na rozwój i wprowadzenie produktu na rynek. Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz SENSE zapewniają doradztwo i wsparcie na każdym etapie rozwoju pomysłu.

Jedyny taki projekt w Poznaniu

Po-Po-Jutrze: Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych to jedyny tego typu projekt realizowany w Poznaniu. Ma zasięg i charakter ogólnopolski, dlatego do udziału zapraszamy chętnych z całego kraju. Projekt jest finansowany z unijnego programu POWER, w ramach działania 4.1 Innowacje społeczne. Proces inkubacji proponowany w projekcie PO-PO-JUTRZE ma charakter autorski i został stworzony przez 2 współpracujące ze sobą organizacje:

  • spółkę SENSE consulting (Lider) działającą na rynku usług szkoleniowo-doradczych i zajmującą się na co dzień kształceniem osób dorosłych, dostosowywaniem ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracodawców
  • Poznański Park Naukowo-Technologiczny, prowadzący działalność na rzecz współpracy nauki i gospodarki, inkubowania pomysłów innowacyjnych, transferu technologii i badań społeczno-gospodarczych.

więcej informacji na: popojutrze.pl