MIT Enterprise Forum Poland szuka innowacyjnych pomysłów

15 listopada (wtorek) w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się bezpłatne spotkanie, podczas którego przedstawiciele MIT Enterprise Forum Poland opowiedzą o drugiej edycji programu akceleracyjnego wraz z nowymi ścieżkami specjalistycznymi i zupełnie nowymi programami dla polskich start-upów technologicznych.

Zapisz się na spotkanie

Program ten jest skierowany do:

  • naukowców, którzy wypracowali innowacyjne rozwiązania dla branży zdrowotnej, surowcowej oraz energetycznej,
  • przedsiębiorstw technologicznych we wczesnej fazie rozwoju.

Zespoły, które wezmą udział w programie, będą miały okazję do kontaktu z innowacyjnymi przedsiębiorstwami z Polski i z międzynarodowym środowiskiem biznesowym związanym z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Uczestnicy programu będą mieli również możliwość spotkań z inwestorami i promocji medialnej na skalę globalną m.in. z „MIT Technology Review” – magazynem poświęconym nowym technologiom.

Spotkanie organizowane 15 listopada, oprócz prezentacji programu akceleracji, posłuży młodym przedsiębiorcom i naukowcom do zapoznania się z możliwościami, jakie dają im partnerzy strategiczni w ramach akceleratora. Wydarzenie ma przybliżyć tematykę komercjalizacji badań naukowych w Polsce. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wysłuchać relacji uczestników pierwszej edycji programu MITEF Poland, a także sprawdzić się na scenie z prezentacją własnego pomysłu w ramach fire pitch.

Głównym partnerem programu jest PKO Bank Polski, który jest również partnerem ścieżki tematycznej: Let’s Fintech with PKO Bank Polski! PGNiG opiekuje się ścieżką Energia, KGHM Cuprum – Sektor Surowcowy oraz Grupa Adamed  – Zdrowie. Partnerami wspierającymi są Visa Europe, Intel Polska, Campus Warsaw, JWP, Wardyński i wspólnicy, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia 15 listopada w PPNT prosimy o kontakt z Agnieszką Miką, agnieszka.mika@ppnt.poznan.pl.

W razie pytań związanych z programem akceleracyjnym osobą kontaktową jest Karolina Możejko k.mozejko@fpt.org.pl.

***

MIT Enterprise Forum powstała w roku 1978 i jest jedyną organizacją non-profit na świecie, której celem jest wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, posiadającą afiliację uczelni. Wokół MIT powstało efektywne środowisko wspierania startupów. Z MIT związanych jest już ponad 25 000 firm. Polski oddział rozpoczął swoją działalność w październiku 2015 roku, jako pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej.