PFR STARTER, PFR BIZNEST, PFR OTWARTE INNOWACJE i PFR KOFFI – cztery instrumenty wsparcia dla innowacyjnych firm

Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował cztery instrumenty, dzięki którym chce stymulować powstawanie i rozwój polskich innowacyjnych firm. Trzy z nich będą realizowane przez fundusze VC, jeden zakłada udział aniołów biznesu. Żadna inwestycja z tej puli nie będzie wyłącznie dotacją publiczną. Środki zostaną uruchomione w przyszłym roku.

Łączna kwota zadeklarowanego przez PFR w ramach czterech instrumentów wsparcia to 2,6 mld zł. PFR STARTER, PFR BIZNEST, PFR OTWARTE INNOWACJE i PFR KOFFI mają zasilić kapitałem małe i średnie przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju. Szef PFR Paweł Borys zapowiedział powstanie jeszcze jednego instrumentu – BRIDGE VC dysponującego ponad 700 mln zł, a będącego w gestii NCBiR. Podane kwoty odnoszą się do pieniędzy publicznych, które trafią na rynek. W praktyce – jeśli uda się spełnić wymagania stawiane przez twórców tych instrumentów – wsparcie finansowe dla firm w obszarze VC będzie znacznie większe, bo do każdej publicznej złotówki zostanie dołożony pieniądz z kieszeni prywatnego inwestora.

Szczegóły