Uwaga! Ruszył nabór wniosków o dotację!

Oferta skierowana jest bezpośrednio do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie Wielkopolski należących do minimum jednej z poniższych grup:
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby w wieku powyżej 50 lat
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Kompleksowe wsparcie w ramach Projektu obejmuje:
- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- szkolenie ABC przedsiębiorczości oraz doradztwo
- bezzwrotne wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 21 200 zł/os
- wsparcie pomostowe finansowe: pierwsze 6 – mcy w kwocie 1800zł/mc/os, kolejne 6 mcy w kwocie 1500zł/mc/os.
- wsparcie pomostowe doradczo – szkoleniowe (średnio 12h/os).

Wnioski można składać do 30 września!

Szczegóły