Kolejna edycja „szybkiej ścieżki” – 750 mln złotych dla przedsiębiorców na badania przemysłowe i prace rozwojowe

logo


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie kolejnej edycji konkursu w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”. 750 mln złotych to łączna kwota, jaka ma być przeznaczona w tej odsłonie konkursu na innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców.

W ramach „szybkiej ścieżki” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwijaniu prowadzonej działalności oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej firmy. Tematyka prac musi wpisywać się w jedną z tzw. „Krajowych inteligentnych specjalizacji”. Poziom dofinansowania sięga nawet 80 proc. w zależności od m.in.  wielkości przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wyniesie 2 mln zł w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych i 5 mln dla tych w województwie mazowieckim. Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa może sięgnąć od 15 do 50 mln euro.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 grudnia 2016 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4418,miliony-w-szybkiej-sciezce-dla-firm-w-regionach-slabiej-rozwinietych.html

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/