W Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa załatwisz profil zaufany

indeks


 

Od 17.05.2016 pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania potwierdzają profil zaufany ePUAP.

Co trzeba zrobić:

  • wejść na stronę epuap
  • założyć konto
  • wypełnić wniosek
  • przyjść do Wydziału, gdzie tożsamość i wniosek zostaną potwierdzone

Do Wydziału przychodzimy z ważnym dokumentem tożsamości: dowodem osobistym lub paszportem.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg, dokonanie wszelkich czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się w ciągu 14 dni do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Wszystkie punkty potwierdzające profil zaufany