Zapraszamy na szkolenia i doradztwo w ramach programu „Eksportowy Poznań”

ep

W ramach programu „Eksportowy Poznań” Miasto Poznań zaprasza do skorzystania, przez firmy planujące działalność eksportową lub już ją prowadzące, z bezpłatnych warsztatów i  doradztwa indywidualnego o tematyce proeksportowej. Projekt realizowany jest we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Wielkopolską Izbą Przemysłowo- Handlową.

„Eksportowe wtorki” (szkolenia):

1. Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 na działalność eksportową i rozwój przedsiębiorstwa
LOKALIZACJA: PIGIEK, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
TERMIN: 14.06.2016, godz.: 11:00 – 13:00
Zgłoszenia: izba@pcc.org.pl

2. Procedury celne i obowiązki podatkowe przy sprzedaży za granicę”
LOKALIZACJA: WIPH, ul. Św. Marcin 24 lok. 402, 61-805 Poznań
Termin: 06.09.2016, godz. 11:00-13:00
Zgłoszenia: a.cicha@wiph.pl

3. Praktyczne sposoby finansowania, zabezpieczania i rozliczania transakcji w kontraktach międzynarodowych
LOKALIZACJA: PIGIEK, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
TERMIN: 27.09.2016, godz.: 11:00 – 13:00
Zgłoszenia: izba@pcc.org.pl

4. Poszukiwanie kanałów dystrybucji i odbiorców na rynkach zagranicznych
LOKALIZACJA: WIPH, ul. Św. Marcin 24 lok. 402, 61-805 Poznań
Termin: 18.10.2016, godz. 11:00-13:00
Zgłoszenia: a.cicha@wiph.pl

5. Kontrakt i klauzule zabezpieczające interesy podmiotów podpisujących umowę
LOKALIZACJA: PIGIEK, pl. Wolności 18, 61-739 Poznań
TERMIN: 08.11.2016, godz.: 11:00 – 13:00
Zgłoszenia: izba@pcc.org.pl

Doradztwo:

1. Pierwszy cykl doradztwa indywidualnego pt.” Ryzyka w transakcjach w obrocie krajowym i zagranicznym oraz sposoby ich minimalizacji”

Termin: od dnia 25.05.2016 do dnia 06.07.2016

Miejsce: Siedziba Wielkopolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej, ul. Św. Marcin 24 lok. 402, Poznań

Doradcy: Aleksandra Cicha.

2. Drugi cykl doradztwa indywidualnego pt.” Fundusze europejskie w perspektywie 2014-2020 na działalność eksportową i rozwój przedsiębiorstwa:

Termin: od dnia  15.06.2016 do dnia 27.07.2016 w godzinach ustalonych z zainteresowanymi przedsiębiorcami

Miejsce: Siedziba Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Pl. Wolności 18, Poznań

Doradcy: Iwona Wesołek lub Andrzej Łyko.

Eksportowy Poznań