Konkurs na dofinansowanie projektów związanych z edukacją przedszkolną

FE_PR_POZIOM-Kolor-01


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski w ramach konkursu składać mogą wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt 1).

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 44 300 000,00 zł

(w tym kwota przeznaczona na projekty zintegrowane: 16 000 000,00zł)

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 15%

W jaki sposób można składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 8 marca 2016 roku do 18 marca 2016 roku.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Szczegółówe informacje dotyczące konkursu:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/86