Kolejne dofinansowania dla przedsiębiorców. Miliard złotych na inwestycje w ośrodki badawczo-rozwojowe w firmach

fe_ir_poziom-kolor-01


Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie udzielane będzie na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Przedsiębiorca może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

W jakiej wysokości można otrzymać wsparcie finansowe?

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10% do 70%), pomoc na prace rozwojowe (od 25% do 45%), pomoc de minimis (od 25% do 45%).

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 1 000 000 000 zł, w tym 89 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 911 000 000 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niz mazowieckie.

W jaki sposób należy ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w okresie od 1 marca 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-1/