Zapraszamy do udziału w konkursie Poznański Lider Przedsiębiorczości

plakat lider 2016


Rozpoczęła się XIII edycja konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Organizatorami konkursu są Prezydent Miasta Poznania i Starosta Poznański.

Głównym celem konkursu jest pomaganie wyróżniającym się przedsiębiorstwom w budowaniu trwałej pozycji na rynku, poprzez stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu partnerów i potencjalnych klientów oraz promocja i upowszechnianie przykładów udanych wdrożeń innowacyjnych produktów, usług lub technologii opracowanych w wielkopolskich ośrodkach naukowych.

O tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości ubiegać się mogą mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na terenie Poznania lub Powiatu Poznańskiego. Dodatkowo odrębną kategorię stanowią startupy – nowo powstałe firmy działające w oparciu o wiedzę i nowe technologie.

Laureatem konkursu może zostać przedsiębiorca, który notuje sukcesy na rynku, posiada ciekawą ofertę, wykorzystuje innowacje i nowoczesne metody organizacji pracy, rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a prowadzona przez niego działalność jest przyjazna ludziom i środowisku.

Oprócz tytułu i wyróżnienia można uzyskać prestiżowe nagrody ufundowane przez sponsorów.

Nabór wniosków potrwa do 29 lutego 2016 roku.

Pełna dokumentacja konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków dostępna jest pod adresem: http://www.poznan.pl/mim/lidermsp/

Informacje można również uzyskać w Biurze Konkursu:

Urząd Miasta Poznania

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

61-441 Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404 (p. 106)

tel. 61 878 47 77

e-mail: lidermsp@um.poznan.pl