Kolejna edycja semestralnych zajęć z przedsiębiorczości za nami

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy działający przy Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania od 2012 roku angażuje się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach wyższych, współpracując w tym zakresie z biurami karier uczelni. Zajęcia te przyjmują różną formę – organizowane są zarówno pojedyncze wykłady jak i semstralne warsztaty.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego WDGR, specjalistów z Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, Izby Skarbowej w Poznaniu oraz specjalistów z dziedziny praw autorskich i ochrony własności intelektualnej, czy też komunikacji i negocjacji w biznesie.

Co roku zajęcia z przedsiębiorczości cieszą się ogromną popularnością wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni. Do tej pory zajęcia odbywały się na następujących uczelniach: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy.

W roku akademickim 2015/2016 zorganizowane zostały semestralne zajęcia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na dwóch poznańskich uczelniach: Uniwersytecie Artystycznym oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Blok warsztatów podzielony został na 9 głównych tematów związanych bezpośrednio z prowadzeniem własnej firmy. W programie zajęć znalazły się następujące zagadnienia:

  • Własna firma „krok po kroku” – formy prawne działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe)
  • Podatki i rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie
  • Podatek VAT
  • Biznesplan
  • Własność intelektualna
  • Autoprezentacja i marketing w małej firmie
  • Jak założyć fundację lub stowarzyszenie? Organizacyjno-prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych
  • Komunikacja i negocjacje w biznesie
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

 

W dniach 14 i 15 stycznia 2016 roku miało miejsce oficjalne zakończnie warsztatów na poszczególnych uczelniach i wręczenie zaświadczen dla uczestników zajęć. W tej edycji udział wzięło łącznie 58 osób.

Zajęcia zorganizowane zostały przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy WDGR we współpracy z Biurem Karier i Promocji Uniwersytetu Artystycznego oraz Biurem Karier Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

 

Poniżej fotorelacja z uroczystego zakończenia warsztatów na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, które poprowadziła Pani Beata Zięba (Mikrobiznes na maksa).

 

IMG_0320IMG_0343IMG_0337

fot. Archiwum Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu