Ruszył konkurs na usługi proinnowacyjne

fe_ir_poziom-kolor-01


Do 18 marca 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą ubiegać się o dotacje na proinnowacyjne usługi, które mają prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym. Usługi te mają być świadczone przez ośrodki innowacji (OI), akredytowane przez Ministra Rozwoju lub zgłoszone do akredytacji. Instytucją organizującą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Konkurs „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP” jest skierowany do firm z sektora MŚP, które planują wdrożenie innowacji. Kosztami kwalifikowanymi w projekcie są dwa rodzaje usług:

  1. Usługi doradcze w zakresie innowacji, tj.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są osadzone,
  2. Usługi wsparcia innowacji, tj. udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

 

Wartość projektu wynosi od 50.000,00 do 420.000,00 zł. Poziom dofinansowania sięga nawet 70%.

Instytucją zgłoszoną do grupy akredytowanych instytucji otoczenia biznesu jest Poznański Park Naukowo – Technologiczny.

2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”