Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczał nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

logo_01A

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł. Spośród złożonych wniosków przyznanych zostanie łącznie 309 dotacji.

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, złożone w okresie naboru i w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2016 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu (stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16) lub telefonicznie pod numerem: 61 8345684 lub 61 8345702.

 

http://www.pup.poznan.pl/art/8400/komunikat