LIDER – program dla młodych naukowców z innowacyjnymi projektami

lider-ncbir-310x248


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło termin składania wniosków o przystąpienie do 7 edycji konkursu. Z oferty wsparcia finansowego mogą skorzystać ci badacze, którym zależy na komercyjnym zastosowaniu opracowywanej przez siebie technologii.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, posiadają obywatelstwo polskie i legitymują się stopniem naukowym doktora uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku. Dodatkowo wnioskodawcy muszą mieć w swoim dorobku publikacje zamieszczone w prestiżowych czasopismach naukowych.

Wnioski o przystąpienie do konkursu można zgłaszać od 14 stycznia do 14 marca 2016 roku za pośrednictwem przypisanego do niego systemu informatycznego. Maksymalna wysokość dofinansowania, jaką można uzyskać na wsparcie projektu, wynosi 1,2 miliona złotych.

Więcej informacji: LIDER