Czy w Poznaniu powstanie rządowy inkubator technologii?

startinpoznan-1024x481


W styczniu br. Rząd zapowiedział rozpoczęcie programu StartInPoland, którego celem jest wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach programu planowane jest utworzenie inkubatora technologicznego, w którym zdolni i przedsiębiorczy ludzie będą mogli pracować nad swoimi pomysłami i firmami. Nie ustalono jeszcze gdzie inkubator zostanie ulokowany. Mówi się, że brane są pod uwagę trzy miasta Kraków, Wrocław i Poznań. Lokalna społeczność związana z biznesem i nowymi technologiami oraz poznańskie stowarzyszenia zbierają podpisy pod petycją popierającą kandydaturę Poznania.

Poznań ma wiele atutów, które mogą przyciągnąć inwestycję. Potencjał drzemiący w licznej grupie studentów, również zagranicznych, lokalizacja w połowie drogi pomiędzy Warszawą a Berlinem, obecność nowoczesnych firm nie tylko z branży IT oraz poznańska przedsiębiorczość to tylko niektóre z nich. To co nas wyróżnia na tle kraju, to aktywna społeczność ludzi skupionych wokół tematów technologicznych. Organizowane są wydarzenia, które coraz częściej przyciągają uwagę zagranicznych instytucji i organizacji zainteresowanych wspieraniem przedsiębiorców. – stwierdza Edgar Drozdowski ze stowarzyszenia Prawo do Miasta. Miasto Poznań i społeczność otrzymały w 2014 roku nagrodę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za wspólnie rozwijany projekt Startup Poznań. Sam projekt i to, że Miasto Poznań oraz społeczność rozmawiają i realizują działania mające na celu stworzenie w Poznaniu jak najlepszych warunków do rozwoju firm, również tych nowotechnologicznych, jest pewnym wzorem, który warto naśladować – mówi Bartłomiej Gola, partner zarządzający SpeedUp Venture Capital Group.

Inicjatorzy akcji chcą pokazać, że Poznań to odpowiednie miejsce dla planowanej inwestycji. Tym bardziej, że Miasto planuje utworzenie w śródmieściu przestrzeni dedykowanej przedsiębiorcom, która działać będzie w modelu podobnym do otwartego w Warszawie Campus Warsaw czy londyńskiego Campus London. Inkubator planowany przez Rząd mógłby więc być dopełnieniem już istniejących planów. Urząd Miasta Poznania nawiązał już kontakt z odpowiedzialnym za program Ministerstwem Rozwoju. Najprawdopodobniej w lutym dojdzie do spotkania przedstawicieli Urzędu z przedstawicielem Ministerstwa.

Kontaktowaliśmy się już z posłami reprezentującymi Poznań w Sejmie. Pierwsze rozmowy są obiecujące – mówi Paweł Głogowski, prezes Stowarzyszenia Ulepsz Poznań. Wszyscy zadeklarowali wsparcie kandydatury Poznania. Chcemy żeby była to akcja ponadpartyjna. Zgadzamy się, że to inwestycja, która może przynieść miastu sporo korzyści. A łącząc siły we wspólnym działaniu możemy zrobić znacznie więcej.

Inicjatorami petycji są: Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania, Stowarzyszenie Prawo do Miasta oraz osoby skupione wokół inicjatywy Startup Poznań, realizowanej przez Miasto Poznań i partnerów.

Petycję można podpisać na stronie: http://zmienmy.to/petycja/inkubator-startinpoland-dla-poznania