MIT Enterprise Forum Poland – trwa rekrutacja do programu akceleracji dla startupów technologicznych

Full-Color


 

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej we współpracy z MIT Technology Review uruchamia program akceleracyjny dla polskich przedsiębiorstw technologicznych będących na wczesnym etapie rozwoju swoich pomysłów.

Swój udział w programie zgłosić mogą zespoły naukowców, które założyły, bądź też dopiero planują założyć firmę w celu komercjalizacji wynalazku. Dodatkowym warunkiem jest to aby każdy zespół przynajmniej w połowie tworzyli polscy naukowcy.

Program podzielony został na dwa etapy.

Pierwszy etap akceleracji odbędzie się w Warszawie. Zakłada on cykl warsztatów i szkoleń, które pomogą uczestnikom stworzyć lub zweryfikować model biznesowy startupu. Wszystkie spotkania prowadzone będą przez wybitnych mentorów i ekspertów, zarówno krajowych jak i zagranicznych (każdy zespół otrzyma wsparcie dwóch specjalistów – jednego z Polski oraz jednego z zagranicy). Szkolenia będą dotyczyły także dziedziny prawa własności intelektualnej, dobrych praktyk ochrony patentowej, prawa podatkowego, czy też dotacji.

W drugim etapie akceleracji udział weźmie 5 najlepszych zespołów. Odbędzie się on w Massachusetts Institute of Technology w USA. Podczas tego etapu uczestnicy odbędą indywidualne szkolenia. Będą mieli również okazję do tego, aby nawiązać nowe kontakty z innymi naukowcami, czy też inwestorami.

 

Nabór do programu potrwa do 25 stycznia 2016 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://mitefpoland.org/

http://www.mitef.org/s/1314/main.aspx?sid=1314&gid=5&pgid=61