Współpraca Miasta Poznania z poznańskimi uczelniami wyższymi

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy działający przy Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania już po raz kolejny, współpracując z poznańskimi uczelniami wyższymi, organizuje semestralne warsztaty z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Działania te mają na celu promowanie postaw przedsiębiorczych i twórczych wśród poznańskiej społeczności akademickiej.

 

0608


 

Warsztaty z przedsiębiorczości organizowane są od 2012 roku. Do tej pory zajęcia przeprowadzane były na następujących uczelniach: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna oraz Uniwersytet Przyrodniczy. Co roku warsztaty cieszą się ogromną popularnością wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych uczelni. Uczestnicy mają możliwość nabycia wiedzy na temat założenia i prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo, dzięki temu, że wiele zajęć ma wymiar praktyczny, studenci uczą się autoprezentacji w firmie, czy też komunikacji i negocjacji w biznesie.

Blok warsztatów podzielony został na 9 głównych tematów związanych bezpośrednio z prowadzeniem własnej firmy. Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

- Własna firma „krok po kroku” – formy prawne działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe)

- Podatki i rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

- Podatek VAT (podatek od towarów i usług)

- Biznesplan

- Własność intelektualna

- Autoprezentacja i marketing w małej firmie

- Jak założyć fundację lub stowarzyszenie? Organizacyjno-prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych

- Komunikacja i negocjacje w biznesie

- Zarządzanie przedsiębiorstwem.

Organizatorem zajęć na Uczelniach jest Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP we współpracy z: Biuro Karier i Promocji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Biuro Karier i Promocji Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z: Ośrodka Doradczo – Szkoleniowego WDGR, Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Poznaniu, Izby Skarbowej w Poznaniu oraz specjalistów z zakresu praw autorskich i ochrony własności intelektualnej oraz komunikacji i negocjacji w biznesie.

http://www.poznan.pl/mim/msp/