Konferencja „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”

26 listopada 2015 r. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego odbędzie się konferencja pod hasłem: „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”.

Organizatorami wydarzenia są Miasto Poznań, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

-,pic1,1015,88003,125389,with-ratio,16_9


 

Tematyka konferencji obejmować będzie możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP, jak również możliwości współpracy biznesu z nauką. Jej celem jest dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Integralną częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP”, w której udział wezmą przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, Związku Banków Polskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Eleet Sp. z o.o.

Konferencja odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

 

Szczegółowe informacje: http://www.wpi.poznan.pl/