Hackathon Wysadź Ulicę – Malta!

24 października 2015 r. w Poznaniu odbędzie się kolejny już Hackathon Wysadź Ulicę. Tym razem uczestnicy będą pracować w okolicach Malty. Głównym celem jest rozwój narzędzia – wysadzulice.pl. Dzięki aplikacji mieszkańcy będą mogli wziąć udział w projektowaniu najbliższej im przestrzeni. Będzie można wyjść z inicjatywą zamontowania w określonym miejscu ławki czy kosza na śmieci, stworzenia placu zabaw czy jakiegoś innego przedsięwzięcia.

Organizatorzy chcą dać mieszkańcom możliwość pokazania, co chcieliby zmienić w swojej okolicy oraz zebrania wokół swojego pomysłu wsparcia do walki o jego realizację. Przewrotna nazwa ma sugerować zarówno nasadzanie terenów roślinnością, jak i potrzebnymi elementami małej architektury.

 

11046223_906017282813301_5568155375589901088_n


 

Aplikacja wykorzystuje widok ulicy i grywalizację, żeby dostarczyć zarówno pomysłów w postaci inspirujących wizualizacji, jak i statystyk, które mogą usprawnić wprowadzenie przez osoby decyzyjne zmian w przestrzeni miast. Aplikacja może być świetnym uzupełnieniem konsultacji społecznych i pozwoli na lepszy kontakt administracji publicznej z mieszkańcami.

Hackathon skierowany jest zarówno do programistów, jak i osób, które nie programują, a chcą brać czynny udział w zmianach w przestrzeni miejskiej.

Aby wziąć udział w Hackathonie należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla programistów:

https://docs.google.com/forms/d/16eT5zs3wM0YrfqhvvjAV4D5tAm49aCKtrbACoYvu-0w/viewform?c=0&w=1

Formuarz zgłoszeniowy dla pozostałych uczestników warsztatów:

https://docs.google.com/forms/d/1SjiDPuzKr9BZ_WKHj48gtTz61qE0AWVz5TaRhNO9EI0/viewform?c=0&w=1

Szczegóły dotyczące wydarzenia:

http://www.slideshare.net/KomitywaTV/czy-bdzie-wysadzulicepl