Rusza konkurs w Cambridge. Wielka szansa dla polskich naukowców!

W dniach 30-31 października 2015 r. w Cambridge odbędzie się konferencja „Science: Polish Perspectives” (SPP) przy współpracy z Fundacją Startup Hub Poland. Organizowana co roku konferencja skierowana jest do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach i w instytutach poza granicami Polski. Podczas spotkania uczestnicy mają możliwość wysłuchania popularno-naukowych wystąpień z różnych dziedzin nauki. Konferencja ma na celu integrację polskich naukowców mieszkających za granicą, pomoc w budowaniu sieci kontaktów oraz skłonienie do dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii.

 

KingsCollegeChapelWest

 

Obie organizacje wspólnie organizują konkurs dla najlepszych i najbardziej innowacyjnych projektów high-tech autorstwa polskich wynalazców z całego świata. Nagrodą będzie zaproszenie do preinkubacji w funduszu, który Fundacja Startup Hub Poland otworzyła przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i międzynarodowego funduszu Giza Polish Venture inwestującego w startupy technologiczne.

Najlepsze projekty otrzymają wsparcie w zakresie opracowania modelu biznesowego, strategii komercjalizacji czy też ochrony praw własności intelektualnej. Dofinansowanie przewidywane dla wygranej osoby może wynieść nawet 30 tys. zł., a dalsza inwestycja w zwycięski projekt może sięgnąć aż 1,5 mln zł.

Nabór projektów potrwa do końca miesiąca. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 14 października 2015 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony Fundacji: http://startuphub.pl/contest/