Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015″

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie przyjmują zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu „Lider Przedsiębiorczości Roku”. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs promujący przedsiębiorczość w Polsce – organizowany od 1994 roku.

 

fundacja_malych_i_srednich_przedsiebiorstw                                  indeks

 

O tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe działające na terenie całego kraju, które wyróżniają się szczególną aktywnością, innowacyjnością, konkurencyjnością i dynamicznym rozwojem.

Nagrody przyznawane w ramach konkursu podzielone zostały na kilka kategorii, w zależności od wielkości i zasięgu działania wyróżnionego przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwa (firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników)
  • małe przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników)
  • średnie przedsiębiortswa (firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników)
  • osoby i instytucje działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

 

Konkurs podzielony jest na dwa tapy:

Etap I: kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć firmy, ocena formalna dokumentacji konkursowej

Etap II: ocena i weryfikacja kandydatów przeprowadzona przez Kapitułę Konkursu na podstawie zasad „Kryterium oceny formalnej i merytorycznej firm konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku”, zatwierdzonej przez Kapitułę Konkursu oraz

Finał Konkursu – wybór najlepszych firm i nadanie im tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku”.

 

Warunkiem uczestnictwa firmy w konkursie jest wypełnienie i złożenie w wyznaczonym terminie ankiety oraz wniesienie stosownej opłaty rejestracyjnej.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Lider Przedsiębiorczości Roku 2015″ można przesyłać do dnia 25 września 2015 roku. Kompletną dokumentację konkursową wraz z załącznikami należy dostarczyć w formie drukowanej i elektronicznej.

Uroczyste wręczenie wyróżnień: Statuetek i Dyplomów „Lidera Przedsiębiorczości Roku 2015″ odbędzie się 28 października 2015 roku podczas Gali Lidera.

 

Szczegóły dostępne są na stronie http://www.fund.org.pl/1379,lider-przedsiebiorczosci.html oraz w Biurze Organizacyjnym Konkursu: ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. 22 838-56-73.