Konkurs Lider Cyfrowego Biznesu

Konkurs Lider Cyfrowego Biznesu ma na celu wyłonienie firmy, której przedstawiciele przejawiają aspiracje do tego by ich wiedza i kompetencje techniczne miały wartość biznesową. Firmy, dla której kluczowym elementem rozwoju jest posiadanie zdolności rozumienia potencjału dzisiejszej technologii, konsekwencji jej użycia i związanego z nią warsztatu zarządzania.

Organizatorzy w ramach konkursu chcą pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu, wyłonić liderów IT oraz liderów Biznesu, zorientowanych na innowacje biznesowe oparte o potencjał technologiczny.

Liderzy będą wyłaniani w trzech kategoriach:

1. Cyfrowy produkt/usługa (Digital Value Proposition) – za stworzenie wyróżniającego się na rynku i docenionego przez klientów modelu wartości produktu/usługi, którego kluczowe elementy dostarczane są dzięki możliwościom technologii cyfrowych.

2. Cyfrowy ekosystem (Digital Convergence) – za skuteczne wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych, procesów oraz platform technologicznych dla stworzenia i rozwoju „cyfrowego ekosystemu biznesowego” łączącego zdolności, kompetencje i rozwiązania różnych organizacji w celu wytworzenia i dostarczenia klientom innowacyjnych usług/produktów.

3. Cyfrowa transformacja (Digital Transformation) – dla organizacji/osoby, która skutecznie przeprowadziła kompleksowy program zmian w kluczowych obszarach biznesowych (marketing, sprzedaż, obsługa klienta, operacje, IT), w którym radykalną rolę odgrywa sposób wykorzystania potencjału cyfrowych technologii. Skuteczność oznacza tutaj nie tylko sprawne zarządzenie złożoną zmianą, ale przede wszystkim realizacja związanych z nią celów biznesowych.

 

Konkurs jest częścią Forum Liderów Cyfrowego Biznesu, które odbędzie się 19-20 listopada w Warszawie.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą do 23 października 2015 roku.

 

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez:

  1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego
  2. przesłanie materiału konkursowego opisującego zgłaszaną usługę/produkt

 

http://flcb.pl/konkurs-2/