Kolejne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach posiadanych przez Urząd środków z Funduszu Pracy, z rezerwy Ministra oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

logo_01A


Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15.000 zł.!

Spośród złożonych wniosków przyznane zostaną łącznie 52 dotacje osobom bezrobotnym spełniającym kryteria udziału w powyższych projektach.

W procedurze oceny wniosków brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  • spełnianie przez wnioskodawcę określonych kryteriów doboru kandydatów do udziału w projektach,
  • kolejność złożenia wniosku,
  • kryteria oceny formalnej i merytorycznej, w tym przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej.

 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane będą do wyczerpania środków!

Wnioski wraz z kompletem załączników należy składać w Kancelarii Urzędu (pokój 104). Uwzględniane będą wnioski kompletne, tj. złożone z wszystkimi wymaganymi załącznikami i prawidłowo sporządzone, w ramach limitu środków przeznaczonych na ten cel w 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.pup.poznan.pl/art/8191/komunikat