Szkolenia w ramach programu Eksportowy Poznań

eksportowy-poznań


Eksportowy Poznań to program skierowany do firm z sektora MSP z terenu Miasta Poznania, które już prowadzą działalność eksportową lub też zamierzają rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne.

W ramach programu realizowane są bezpłatne szkolenia związane z tematyką eksportową, świadczone jest także doradztwo indywidualne.

 

We wrześniu zapraszamy Państwa na dwa spotkania:

  • 09.09.2015: „Ryzyka w transakcjach w obrocie krajowym i zagranicznym i sposoby ich minimalizacji”
  • 30.09.2015: „Kontrakt i klauzule zabezpieczające interesy podmiotów podpisujących umowę”

 

 

Szczegółowe informacje: eksport@um.poznan.pl, tel. 61 878 47 86