Konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów w dziedzinie medycyny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej” finansowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

fe_ir_poziom-kolor-01


O wsparcie finansowe w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy bądź też konsorcja przedsiębiorstw. Cały budżet jaki został przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 95 000 000 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi: 1 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania realizacji Projektu wynosi: 10 000 000 PLN.

Konkurs ma na celu finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz nowych technologii produkcji leków generycznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym do tego celu systemie informatycznym. Logowanie do systemu będzie możliwe od dnia 1 września do 1 października 2015 r.

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innomed/2_regulamin_przeprowadzania_konkursu_innomed.pdf

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/