Jak wypadają polskie startupy na tle Europy? Weź udział w ankiecie!

Niemiecka organizacja German Startup Association rozpoczęła badanie dotyczące europejskiego środowiska startupowego – European Startup Monitor. Ankieta skierowana jest do założycieli i pracowników wyższego szczebla wszystkich startupów w Europie.

logo

Główną ideą badania jest bliższe poznanie i zrozumienie startupowców z całej Europy – chodzi o to, aby sprawdzić jakie mają cele i z jakimi trudnościami na co dzień się mierzą. Wyniki ankiety umożliwią również porównanie lokalnych ekosystemów startupowych, znalezienie występujących między nimi różnic oraz wpsólnych wyzwań, przed którymi stoją.

W każdym państwie biorącym udział w badaniu jeden z uniwersytetów zostaje partnerem projektu. Jego zadaniem będzie przeanalizowanie danych i opracowanie analizy rodzimego ekosystemu startupowego.

Ankieta dostępna jest w pięciu wersjach językowych: w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim oraz francuskim.

Wyniki bdania zostaną opublikowane w 2016 roku. Będą one stanowiły ważne informacje z jednej strony dla wielu inwestorów czy rządów poszczególnych krajów a z drugiej dla samych startupowców. Wyniki dadzą dokładny obraz tego, jak dane państwo wypada na arenie europejskiej. Będzie można sprawdzić jakie sukcesy bądź błędy notuje przedsiębiorca i wyciągnąć istotne wnioski na przyszłość.

Organizatorzy zachęcają do wypełniania ankiety. Spośród osób, które wezmą udział w badaniu rozlosowane zostaną nagrody – 3 miejsca podczas największych targów teleinformatycznych na świecie w Hanowerze – CeBIT. Będzie można także wygrać bilet na Startup Camp Berlin – największe wydarzenie dla startupów we wczesnej fazie rozwoju w Berlinie.

 

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://europeanstartupmonitor.com/