Jak i gdzie pozyskać finansowanie na projekty innowacyjne i B+R?

Jesteś zainteresowany wdrożeniem w swojej firmie jakiegoś innowacyjnego rozwiązania? A może planujesz prowadzić prace badawczo-rozwojowe i brakuje Ci środków finansowych?

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące dostęnych źródeł finansowania oraz zasad otrzymywania wsparcia finansowego w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

 

poznan1


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się między innymi o:

- najważniejszych zmianach w warunkach udzielania wsparcia w latach 2014-2020 w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013

- zakresie i zasadach wsparcia dotacyjnego w zakresie innowacji i B+R z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

- nowych produktach wsparcia, w tym instrumentach finansowych, dostępnych dla firm w perspektywie 2014-2020

- źródłach informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020

Każdy z uczestników będzie mógł szkorzystać z indywidualnej konsultacji z trenerami prowadzącymi szkolenie pod kątem wdrażania w firmie innowacji lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Zgłoszenia na szkolenie i konsultacje przyjmowane są elektronicznie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://www.eurodlafirm2014-2020.pl/

 

19-20 sierpnia 2015 r. Poznań

Nobel Tower, ul. Dąbrowskiego 77A

SZKOLENIE    19.08.2015, godz. 9:00-17:00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE     20.08.2015, godz. 9:00-17:00