Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na seminarium pt „Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów”. Wydarzenie odbędzie się w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Główną ideą spotkania będzie zainicjowanie współpracy pomiędzy największymi polskimi firmami z branży obronnej a start-upami. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak sprawić, by potencjał polskiego środowiska start-upowego przełożył się na inteligentne rozwiązania dla wojska.

 

33137155dc2f20d23b0


 

Podczas seminarium dyskusji poddane zostaną tematy dotyczące tego:

  • jak współpraca między branżą obronną a start-upami wpływa na innowacyjność gospodarki,
  • jak branża obronna może wykorzystywać innowacje tworzone przez start-upy,
  • jakie są dobre praktyki w takiej współpracy
  • jakie przyszłościowe technologie są w zainteresowaniu wojska

 

W seminarium uczestniczyć będą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, najwiekszych firm zbrojeniowych i start-upów.

Seminarium „Innowacje w służbie obronności – szansa dla start-upów” zostało objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Janusza Piechocińskiego.

 

3 września 2015 r. godz. 10:00, sala G2 i G3 w hali G podczas MSPO w Kielcach

 

Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja:

http://www.targikielce.pl/pl/xxiii-miedzynarodowy-salon-przemyslu-obronnego-mspo,5133/seminarium-innowacje-w-sluzbie-obronnosci,8085.htm

Szczegółowy program seminarium:

http://www.web.gov.pl/g2/big/2015_08/d755e64384aa39f3d9c3cd7e099e3fd1.pdf