Harmonogram konkursów w 2015 r. dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

infrastruktura_i_srodowisko


Pierwszy nabór w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ruszy we wrześniu 2015 r. W ramach tego konkursu będzie można ubiegać się o środki finansowe na realizację projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.

 

Harmonogram konkursów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu:

- poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych;

- działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi;

- działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach;

- działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna;

- działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego;

- działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego;

- działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego;

- działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;

- działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

Harmonogram naborów wniosków dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naboru-wnioskow/harmonogram-naborow-projektow-w-trybie-konkursowym-w-ramach-programu-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/