Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej. Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu młodego przedsiębiorcy u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomaga w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy.

logotyp_preview


W programie udział mogą wziąć początkujący przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata lub osoba fizyczna zamierzająca dopiero podjąć działalność gospodarczą) oraz przedsiębiorcy przyjmujący (mikro, mały lub średni przedsiębiorca, prowadzący przedsiębiorstwo co najmniej 3 lata w jednym z państw uczestniczących w programie Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Zagraniczna wymiana niesie wiele korzyści dla obu stron. W trakcie pobytu za granicą dochodzi do wymiany niezwykle cennej wiedzy oraz doświadczenia. Wyjazd stwarza możliwość budowania sieci kontaktów na terenie Europy, nawiązywania nowych stosunków handlowych i poznawanie rynków zagranicznych.

Pobyt w innym państwie Unii Europejskiej może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Nabór do programu prowadzony jest do 30 października 2016 r. Celem naboru jest wyłonienie młodych przedsiębiorców, którzy wyjadą na zagraniczną wymianę  i otrzymają wsparcie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z kosztami pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym odbędzie się wymiana

Zarówno młody jak i doświadczony przedsiębiorca muszą się zarejestrować na stronie wypełniając formularz zgłoszeniowy dla odpowiedniego przedsiębiorcy: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

 

Regulamin przeprowadzania naboru: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48412/Regulamin%20Przeprowadzania%20naboru+za%C5%82%C4%85czniki_edycja%207.pdf