Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

logo_01A

Powiatowy Urząd Pracy z Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

O dotacje mogą ubiegać się osoby bezrobotne, które ukończyły 30 rok życia. Aktualna kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 15 000 zł. Przyznanych zostanie łącznie 68 dotacji w ramach posiadanych przez Urząd środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Progamu Operacyjnego:

- 27 dotacji przyznanych zostanie kobietom

- 41 dotacji przyznanych zostanie mężczyznom (w tym: 14 mężczyznom długotrwale bezrobotnym, 2 mężczyznom powyżej 50 roku życia i 25 mężczyznom posiadającym wykształcenie poniżej wyższego)

Wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej można składać w terminie od 17.08.2015 r. do 28.08.2015 r.

Dodatkowo Urząd ogłasza także nabór uzupełniający na 3 wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach środków z rezerwy Ministra – maksymalna kwota dotacji również wynosi 15 ooo zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu (stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16) lub telefonicznie pod numerem 61 8345684 lub 61 8345702.

 

http://www.pup.poznan.pl/art/8117/nabor_wnioskow_