Bezpłatne porady w zakresie pomysłów biznesowych, biznesplanów i strategii firmowych

osrodek WDGR CMYK

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy działający przy Wydziale Działalności Gospodarczej i Ronictwa UMP i Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne porady w zakresie pomysłów biznesowych, biznesplanów i strategii firmowych.

Doradztwo skierowane jest do osób:

- zainteresowanych realizacją własnych pomysłów i zakładaniem działalności,

- zainteresowanych konsultacją własnych biznesplanów – analiza elementów kluczowych, mocnych i słabych punktów przedsięwzięcia, elementów rozwojowych planowanej działalności,

- chcących stworzyć plan rozwoju istniejącej firmy,

- chcących przeanalizować istniejącą strategię rozwoju firmy w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Doradztwo w tym zakresie świadczyć będzie Mikrobiznes na maksa. Firma w swojej ofercie posiada różnego rodzaju szkolenia dla biznesu i administracji publicznej, doradztwo dla osób indywidualnych oraz firm a także zajęcia dla studentów wielkopolskich uczelni. Trenerzy i konsultanci mają doświadczenie związane z doradztwem dla sektora MSP w zakresie rozwoju osobistych kompetencji istotnych dla przedsiębiorcy, promocji i budowania wizerunku mikroprzedsiębiorstwa oraz zasad i standardów obsługi klientów. Bazując na zdobytej wiedzy, prowadzą również z sukcesami doradztwo dla mikro, małych i średnich firm m.in. w zakresie tworzenia biznesplanów, strategii firm, budowania strategii marketingowych, budowania sieci trwałych kontaktów biznesowych, wdrażania koncepcji Flexicurity oraz w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników.

 

Mikrobiznes na maksa

 

17 sierpnia 2015 r. godz. 10:00 – 17:00

Miejsce:  Mikrobiznes na maksa

           ul. Roosevelta 11/9, Poznań