„Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży” – zapraszamy do wypełnienia ankiety

indeks

 

Głównym celem projektu ”Mobilność bez barier z wirtualnym asystentem podróży” jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających
nieograniczone korzystanie ze zintegrowanego, odwołującego się do wielu
zmysłów, systemu masowego transportu publicznego, bez ograniczeń i barier,wykluczających pasażerów o specjalnych potrzebach dotyczących poruszania się w przestrzeni miejskiej: osób niewidzących lub słabo widzących,niesłyszących, niedosłyszących, z dysfunkcjami narządu ruchu.

Jednym z jedenastu partnerów projektu jest Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Wydziału Budowy Maszyn iZarządzania Politechniki Poznańskiej (obok partnerów z Niemiec i Austrii). Realizację przedsięwzięcia wspiera także Urząd Miasta Poznania (m.in. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych).

Obecnie prowadzone są badania sondażowe nt. potrzeb osób niepełnosprawnych, korzystających ze środków komunikacji miejskiej w Poznaniu. Kwestionariusze ankietowe oraz pozostałe informacje o projekcie są dostępne na stronie: http://pm.put.poznan.pl/aim4it