Konkurs ENERGIA + Innowacje

enea_logo_granat_nowe

 
Rusza konkurs ENERGIA + Innowacje, w ramach którego można zdobyć milion złotych na rozwój technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Główną ideą jest pozyskanie wśród uczestników konkursu najlepszego pomysłu innowacyjnego, który docelowo zostanie zastosowany w Grupie ENEA.

Zgłaszany przez uczestników konkursu projekt powinien spełniać ściśle określone kryteria:

- wymagane jest przedstawienie innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży

- projekt musi być zgodny ze strategią Grupy ENEA

- projekt w fazie rozwoju TRL 4-7 – umożliwiającej rozwinięcie i wdrożenie pomysłu w Grupie ENEA w perspektywie 2-3 lat

Nagrodą w konkursie jest pozyskanie łącznego finansowania w wysokości 1 mln zł na rozwój innowacyjnej, autorskiej technologii dla elektroenergetyki, możliwość jej testowania w strukturach Grupy ENEA, wsparcie biznesowe funduszu Giza Polish Ventures oraz wsparcie technologiczne Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju.

Organizatorem konkursu jest Komitet ds. Innowacji i Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej, natomiast partnerem strategicznym konkursu jest Enea SA.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.enea.pl/pl/grupaenea/konkurs-innowacyjny