Eksportowy Poznań

eksportowy poznań


Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem Urzędu Miasta Poznania pn. „Eksportowy Poznań”. Program skierowany jest do firm z sektora MSP z terenu Miasta Poznania, które już prowadzą działalność eksportową lub zamierzają rozszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne.

W ramach programu realizowane będą szkolenia związane z tematyką eksportową oraz świadczone będzie doradztwo indywidualne. Doradztwo obejmuje m.in. pomoc w przygotowaniu oferty, kontraktu, przebiegu transakcji w handlu zagranicznym, ograniczenia ryzyk eksportera i importera, obsługi finansowej i logistycznej.  2 czerwca br. został z kolei zainicjowany cykl pt. „Eksportowy wtorek” – cykliczne spotkania dotyczące tematyki eksportowej.  „Eksportowe wtorki” odbywajać się będą w raz w miesiącu (oprócz lipca i sierpnia) w siedzibach partnerów projektu (Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i kooperacji oraz Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa) lub w sali szkoleniowej Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. Matejki 50, sala 4).

„Eksportowy Poznań” działa także w wakacje. Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa eksportowego prowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji (PIGIEiK) oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową (WIPH).

Do dnia 15 lipca można umawiać się ze specjalistami z PIGIEiK:

  • e-mail: i.wesolek@pcc.org.pl; tel: 61 851 78 48-49 lub eksport@um.poznan.pl

Aż do 5 sierpnia można spotkać się z doradcą z WIPH”

  • e-mail: a.cicha@wiph.pl; tel. 61 869 0107 lub eksport@um.poznan.pl

Szczegóły oraz harmonogram spotkań: www.poznan.pl/eksport