Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Poznań Miastem Startupów”

1


 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Poznaniu zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Poznań Miastem Startupów”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, którzy nadeślą swoje zgłoszenie w terminie od 1 do 30 czerwca 2015 roku. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu jednej fotografii  w formacie JPG w wymiarach nie przekraczających 5 MB oraz skanu formularza zgłoszeniowego w prywatnej wiadomości poprzez stronę oficjalną konkursu na portalu Facebook – www.facebook.com/poznanmiastemstartupow.

Jedna osoba może dokonać tylko jednego zgłoszenia. Fotografie muszą odnosić się do tytułu Konkursu, powinny przedstawiać Poznań jako miasto Startupów. Prace niespełniające wymogów nie będą brane pod uwagę. Użytkownicy oświadczają, że posiadają prawa autorskie do zdjęć zgłaszanych w Konkursie. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie: www.aip.org.pl/konkurs-fotograficzny-poznan-miastem-startupow.

W trakcie obrad Jury wybierze dwie najlepsze prace, dodatkowo przyznana zostanie również Nagroda Publiczności dla osoby, której zdjęcie zdobędzie największą liczbę głosów podczas głosowania na Facebooku. Wybierając zwycięzców Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość i kreatywność Uczestników oraz stopień zgodności prac z tematem przewodnim Konkursu. Zwycięzcy otrzymają kupony na AB Fotoksiążkę o wartości 140 zł oraz gadżety od sponsora (pendrive, koszulki, kubki).

Strona www: https://www.facebook.com/poznanmiastemstartupow/
Strona zapisów: http://www.aip.org.pl/konkurs-fotograficzny-poznan-miastem-startupow

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.aip.org.pl/konkurs-fotograficzny-poznan-miastem-startupow