Chief Technology Officers for Polish cities – debata podczas Res Publica Festival

 

11255735_10153449781353787_5300239305705826292_n (1)


 
 
 
 
Chief Technology Officer w urzędach polskich miast. Nieosiągalne wyzwanie czy szansa na realną zmianę w budowaniu polityki proprzedsiębiorczej?
 
Głos polskich startupów – Fundacja Startup Poland – wychodzi z realizacją jednego ze swoich postulatów zawartych w ogłoszonej na początku 2015 r. Deklaracji Programowej, tj. stworzenia w urzędach miast punktu kontaktowego dla startupów.
 
Wśród przykładowych zadań CTO Fundacja wskazuje m.in. reagowanie na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorców, wspieranie idei rozwoju przedsiębiorczości i nowych technologii na terenie miasta, stymulowanie współpracy stratupów z sektorem publicznym, środowiskiem biznesowym i uczelniami wyższymi.
 
Stanowiska CTO funkcjonują już z powodzeniem w takich miastach jak Nowy Jork, Seattle, czy Mesa i stanowią inspirację dla polskiej organizacji.
 
Inauguracja projektu została zaplanowana na dzień 26 czerwca, podczas konferencji innowatorów Nowej Europy – Res Publica Festival, która odbędzie się w Warszawie.
 
O szansach i potrzebie wprowadzenia stanowiska  Chief Technology Officer w polskich miastach będą debatować m.in. wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak, wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski oraz Piotr Danielewicz koordynator projektu Startup Poznań. Spotkanie poprowadzi Paweł Harajda, jeden z założycieli Startup Poland. Debata rozpocznie się o godz. 12.15. w budynku Mysia 3 przy Skwerze Wolnego Słowa.
 
 
publica.pl/festival