Zgłoś się do NeedApp Poznań

logo


 

NeedApp – Poznań odbędzie się w dniach 20-21 czerwca. Będzie to trzecia edycja wydarzenia zainicjowanego przez ECDF mKlaster – lokalną instytucję otoczenia biznesu dążącą do wzmocnienia pozycji wielkopolskich firm na rynku, rozwoju technologii mobilnych i pobudzania innowacyjności w regionie. Jego celem jest zachęcenie mieszkańców stolicy Wielkopolski do aktywnego udziału w życiu miasta i wypracowania pomysłu stworzenia aplikacji, która ma pomóc osobom narażonym na społeczne wykluczenie. Poprzednie wydarzenia wyłoniły między innymi aplikację dla rodzin z dziećmi, które podróżują długo samochodem. Aplikacja miała zająć czymś dzieci, w czasie kiedy rodzic skupia uwagę na kierowaniu autem. Drugą konkursową aplikacją by program integrujący absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

NeedApp Poznań będzie wydarzeniem złożonym z dwóch etapów. Pierwszy polegać będzie na stworzeniu kilku koncepcji aplikacji, które miałyby pomóc osobom narażonym na społeczne wykluczenie. Zanim aplikacja powstanie potrzebny jest zespół, który stworzy różne koncepcje takich aplikacji. W tym celu zorganizowane zostaną warsztaty, w których udział wziąć może każdy. Aby zgłosić w nich chęć uczestnictwa, należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.needapp.pl/poznan. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są do 10 czerwca. Podczas kilkugodzinnych spotkań uczestnicy zebrani w kilku grupach wypracują pomysły na to, jak dana aplikacja będzie miała pomóc mieszkańcom Poznania.

Najciekawsze pomysły trafią do profesjonalnych firm programistycznych. Na podstawie koncepcji, w ciągu 24 godzin, w czasie hackathonu, opracowane zostaną prototypy aplikacji, mające pomagać wykluczonym osobom.

http://www.needapp.pl/

Pierwsza edycja NeedApp wyglądała tak: