Konkurs Enea dla innowatorów i wynalazców!

heder


Celem Konkursu ENERGIA+ !nnowacje jest pozyskanie wśród jego uczestników najlepszego pomysłu innowacyjnego, który docelowo zostanie wdrożony w Grupie Enea. Konkurs jest ogromną szansą dla innowatorów i wynalazców, którzy dysponując solidnymi pomysłami, otrzymają możliwość udanego wdrożenia ich innowacyjnego rozwiązania, współpracy z solidnymi partnerami, zachowania należnych praw własności intelektualnej i  osiągnięcia sukcesu komercyjnego w obszarze innowacji.

Pomysł innowacyjny zgłaszany do Konkursu powinien spełniać kryteria: innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży, zgodnej ze strategią Grupy Enea, być w fazie rozwoju TRL 4-7 – umożliwiającej komercjalizację lub wdrożenie pomysłu w Grupie Enea w perspektywie 2-3 lat, być przygotowany przez kompetentny i komplementarny zespół pomysłodawców, mieć klarowną strukturę własności intelektualnej i przemysłowej, gotową do wniesienia do nowo powoływanej spółki technologicznej oraz określać potrzeby finansowania zwymiarowane zgodnie z możliwościami osiągnięcia celu finansowania badań za oferowaną nagrodę.

Rozwój zwycięskiego projektu będzie następował przy pełnym wsparciu organizatorów, z uwzględnieniem możliwości przetestowania technologii w Grupie Enea w środowisku zbliżonym do rzeczywistego.

Wszystko o konkursie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/konkurs-innowacyjny

http://madein.poznan.pl/konsorcjum-marki-poznan