Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i GFT Polska wspólnie poszerzają ofertę dydaktyczną dla początkujących programistów

11


GFT Polska zacieśnia współpracę z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Dzięki porozumieniu Uczelnia zyska pomoc dydaktyczną wysokiej klasy specjalistów pracujących codziennie przy projektach dla klientów z Wall Street czy londyńskiego „City”. Co więcej, firma, jako Partner Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, aktywnie zaangażuje się we wsparcie innowacyjnych projektów dydaktycznych, a jej eksperci poprowadzą zajęcia rozwijające umiejętności wymagane na rynku pracy.

Obecna współpraca będzie oparta o wsparcie dydaktyczne i doradcze. – Specjaliści GFT Polska poprowadzą dla studentów dedykowane zajęcia i warsztaty, przybliżające wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. systemów rozproszonych w .NET oraz nowoczesnych aplikacji internetowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowych projektach, nasi eksperci przekażą studentom praktyczne umiejętności, odzwierciedlające rosnące wymagania rynku pracy – podkreśla Marek Bartosik, Site Manager poznańskiego oddziału GFT Polska. Firma będzie także współpracować z Wydziałem w procesie organizowania praktyk i staży dla najzdolniejszych studentów. Pozwoli to młodym programistom budować konkurencyjność na rynku pracy i zyskać nowe kompetencje.

GFT Polska, jako Partner Wydziału Matematyki i Informatyki UAM będzie miała również wpływ na rozwój programu nauczania, by ten był coraz bardziej zbieżny z wymaganiami pracodawców. Firma wesprze także inicjatywy Uczelni zmierzające do rozwoju i promocji innowacyjności, będące naturalną kontynuacją dotychczasowych działań. Wcześniej GFT Polska wspólnie z UAM zorganizowała pierwszą w Polsce próbną maturę z informatyki dla licealistów, a jej eksperci prowadzili również szereg przedmiotów fakultatywnych dla studentów zrzeszonych w funkcjonujących przy Uczelni technologicznych kołach naukowych.

www.gft.com