Legimi na debacie w Belwederze

Mikołaj Małaczyński z Legimi wziął udział w debacie pt. „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”.

Debata odbyła się 09 grudnia w Belwederze.

Celem wtorkowego spotkania było zarysowanie strategicznych kierunków działań dla rozwoju Polski w następnych dekadach, a także identyfikacja form wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorców dla wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

legimi

http://www.legimi.com/

https://www.facebook.com/legimi?fref=ts