Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”, w którym innowacyjne firmy oraz współpracujące z nimi podmioty badawcze z naszego regionu mogą ubiegać się o prestiżowe, najwyższe wyróżnienie w Wielkopolsce za innowacyjne wdrożenia. Łączna pula nagród wynosi 200 tysięcy złotych!

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

 1) INNOWACYJNA INWENCJA będąca promocją współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu – podmiot badawczy oraz przedsiębiorca;

 2) MIKRO PRZYSZŁOŚCI będąca promocją mikroprzedsiębiorstw, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi. Produkty, procedury, usługi itp. powinny odznaczać się wysoką innowacyjnością opracowania, zapewnić wysokie efekty ekonomiczne lub/i eksportowe wynikające
z wdrożenia, zawierać znaczący udział myśli technicznej.

Innowacje wprowadzone w obu kategoriach mogą funkcjonować na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed datą zgłoszenia do Konkursu.

Szczegółowe informacje: tel. 61 626 62 40, e-mail: iwielkopolska@umww.pl.

http://bit.ly/1nrBAZD


Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

iw