Wsparcie pożyczkowe TISE dla wielkopolskich START-UPów

Od kilku miesięcy wielkopolskie START-UPy mogą korzystać ze wsparcia pożyczkowego udzielanego dzięki unijnej inicjatywie JEREMIE przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA.

Pożyczki udzielane są  firmom prowadzącym działalność krócej niż 24 miesiące i szukającym sposobów finansowania inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, zakupie nowych lub używanych maszyn, urządzeń, w tym także zakupie środków transportu związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia oraz na finansowaniu kapitału obrotowego.

Pożyczka, której wysokość może wynieść do 300.000 zł (nie więcej niż 90% brutto całkowitych nakładów związanych z przedsięwzięciem) jest udzielana na okres do 5 lat (w tym do 6 miesięcy karencji na spłatę kapitału). Jej oprocentowanie wynosi ok. 2% w skali roku. TISE nie pobiera żadnej opłaty ani prowizji!

Zabezpieczeniem pożyczki może być poręczenie osób fizycznych i prawnych lub zabezpieczenie rzeczowe na majątku osób trzecich wraz cesja z polisy ubezpieczeniowej.

Wniosek pożyczki można pobrać na stronie internetowej projektu: http://tise.pl/offers/ppozyczka-aktywna-wielkopolska-ii/. Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi doradcami: tise@tise.pl

Biuro TISE w Poznaniu, ul. Promienista 83, 60-141 Poznań tel. (61) 835 00 98

Punkt Informacyjny TISE ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań, tel. kom. 514 752 312